เมนู เย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์ สนามบินดอนเมือง

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเครื่องทรง
ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเครื่องทรง
เย็นตาโฟแห้ง
เซ็ต ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ
เซ็ต ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ
ผัดไทเส้นใหญ่
ก๋วยเตี๋ยวเครื่องทรง