รูป YUM MONO crispy fish(New!!)##1 ของร้าน โมโนโมโน ไก่ทอดนิวยอร์ค Zpell Future Park Rangsit