1. รวมรูป ร้านอาหาร โกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำ (Go-Ang Kaomunkai) ประตูน้ำ โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน โกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำ ประตูน้ำ - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ