รูป เครื่องใน จานเล็ก ของร้าน โกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำ ประตูน้ำ