รูป ข้าวมันไก่ ธรรมดา ของร้าน โกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำ ประตูน้ำ