รูป มะระซี่โครงหมู ของร้าน โกอ่างข้าวมันไก่ประตูน้ำ ประตูน้ำ