รูป กล้วยเชื่อมกับไอติมกะทิ ของร้าน เดอะ ซัมเมอร์ เฮาส์ อยุธยา