รูป หมี่เหลืองผัดหอย ของร้าน ภูมิปลาเผา (ก๋วยเตี๋ยวผัดหอย)