เมนูของร้าน โยชิโนยะ ข้าวหน้าเนื้อ เซ็นทรัลเวิลด์
ข้าวหน้าเนื้อและหมูข้าวหน้าเนื้อและหมู
0 Like0 Comment
photo