1. ข้าวหน้าหมูและไก่เทริยากิ • ข้าวหน้าหมูและไก่เทริยากิ ร้าน โยชิโนยะ ข้าวหน้าเนื้อ เซ็นทรัลเวิลด์
เมนูของร้าน โยชิโนยะ ข้าวหน้าเนื้อ เซ็นทรัลเวิลด์
ข้าวหน้าหมูและไก่เทริยากิข้าวหน้าหมูและไก่เทริยากิ
0 Like0 Comment
photo