รูป ข้าวหน้าเนื้อ (เพิ่มเนื้อ) (L) ของร้าน Yoshinoya เซ็นทรัลเวิลด์