รูป เนื้อหมัก ของร้าน หมูสองชั้น "หมูจุ่ม" ทิพย์เนตร