เมนู อู๋ แซบเวอร์ (อู๋ แซ่บเวอร์)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ตำถาด
ตำถาด
ส้มตำถาด
ยำปลาร้าทะเลรวม
ยำปลาร้าทะเลรวม
ต้มไก่บ้าน
ตำสายบัวกุ้งสด
ตำสายบัวกุ้งสด
เล้งแซ่บ
เล้งแซ่บ
Load more...