เมนู เย็นตาโฟเจ๊เล็ก(ราชบุรี)

ชื่อเมนูและราคา
เมนูก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเครื่องปลา ธรรมดา
ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเครื่องปลา ธรรมดา
โปรดระบุเส้นในโน๊ต : เส้นหมี่ / บะหมี่ / เส้นใหญ่ / เส้นเล็ก
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเครื่องปลา พิเศษ
ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเครื่องปลา พิเศษ
โปรดระบุเส้นในโน๊ต : เส้นหมี่ / บะหมี่ / เส้นใหญ่ / เส้นเล็ก
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ต้ม ธรรมดา
โปรดระบุเส้นในโน๊ต : เส้นหมี่ / บะหมี่ / เส้นใหญ่ / เส้นเล็ก
THB 35
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ต้ม พิเศษ
โปรดระบุเส้นในโน๊ต : เส้นหมี่ / บะหมี่ / เส้นใหญ่ / เส้นเล็ก
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวเครื่องปลา ธรรมดา
โปรดระบุเส้นในโน๊ต : เส้นหมี่ / บะหมี่ / เส้นใหญ่ / เส้นเล็ก
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวเครื่องปลา พิเศษ
โปรดระบุเส้นในโน๊ต : เส้นหมี่ / บะหมี่ / เส้นใหญ่ / เส้นเล็ก
THB 50
อาหารจานเดียว
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร