รูป ผัดเผ็ดพังพอน ของร้าน อาหารป่า@โรงเรียนหนองหลุม