รูป ข้าวหน้าปลาไหลห่อใบไผ่ญี่ปุ่น ของร้าน ZURU Contemporary Japanese Flavors บางนา - ศรีนครินทร์