รูป เมี่ยงปลาช่อน ให้ 5 ดาวเลย อร่อยมาก ของร้าน แพอาหารพันธ์ไม้สายน้ำ บางปลาม้า