รูป Choc Malt Mini Stix (6 pcs) ของร้าน อานตี้ แอนน์ Central Festival EastVille