รูป L'Amour Rose ของร้าน เพสตรี้ อาร์คิเทค บางปะอิน, อยุธยา