รูป Vanille x Fruits Rouges  ของร้าน เพสตรี้ อาร์คิเทค บางปะอิน, อยุธยา