รูป Bostock ของร้าน เพสตรี้ อาร์คิเทค บางปะอิน, อยุธยา