รูป ลาบหมู 50 บาท ของร้าน ลาบอีสาน ต้น&แต กาญจนบุรี