เมนู 3nvy (เอนวี่)

เสต็กเนื้อวัว ริบอายออสเตรเลีย

2 รูป2 แนะนำ