เมนู ส้มตำแซ่บเวอร์ (Somtum Zappver)

ชื่อเมนูและราคา
เมนูส้มตำ
ตำปลาร้า
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 40
ตำไทย
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 40
ตำลาว
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 40
ตำโคราช
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 50
ตำหอยดอง
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 50
ตำปูปลาร้าหอยดอง
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 50
ตำซั่ว
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 50
ตำแตง
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 50
ตำมะม่วง
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 50
ตำถั่ว
THB 50
ตำมะเขือเทศ
THB 50
ตำแครอท
THB 50
ตำไข่เค็ม
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 50
ตำไก่ยอ
THB 55
ตำหมูยอ
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 55
ตำป่า
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 65
ตำยอดมะพร้าว
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 65
ตำข้าวโพดไข่เค็ม
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 65
ตำไข่แดงเค็ม
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 70
ตำกุ้งสด
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 80
ตำหอยแครง
THB 80
ตำปูม้า
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 90
ตำทอด
THB 100
ตำผลไม้รวม
THB 100
ตำรวมมิตรทะเล
โปรดระบุในโน๊ต : ใส่ปลาร้า / ไม่ใส่ปลาร้า
THB 150
ตำถาด
THB 70
เมนูยำและลาบ
เมนูยำแบบใหม่
เมนูย่างและทอด
เมนูต้มและแกง
เมนูทานเล่น
เครื่องเคียง
เครื่องดื่ม