รูป ชุดเปิดหมู ของร้าน ปลาวาฬใจดี สุกี้&ชาบู แกรนด์ โนนม่วง