รูปร้าน นายข้าวนึ่ง
ปิด จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 10:00