รูป เส้นหมี่เนื้อตุ๋นทุกอย่าง ของร้าน ทิพวรรณโอชากาญจนาภิเษก