รูป ปลากะพงทอดน้ำปลา ของร้าน แซม โต๊ะจีน ตะพานหิน พิจิตร