รูป ต้มยำปลาบึก ของร้าน แซม โต๊ะจีน ตะพานหิน พิจิตร