รูป ทอดมันกุ้ง ของร้าน แซม โต๊ะจีน ตะพานหิน พิจิตร