รูป ปลาหิมะนึ่งซีอิ๊ว ของร้าน แซม โต๊ะจีน ตะพานหิน พิจิตร