รูป เส้นใหญ่ราดหน้า ของร้าน แซม โต๊ะจีน ตะพานหิน พิจิตร