รูปทั้งหมดร้าน ชานชาลา ๙ แกงป่าเมืองกาญจน์ บางพระ(สาขาเดียว)