เมนู BAROFFEE CAFÉ (บารอฟฟี่ คาเฟ่)

Egg Toast Ham Cheese

8 รูป8 แนะนำ