1. Mango & Cream Crepe • เครปแป้งกรอบ ผสมผสานกับวิปครีมและราดด้วยบัตเตอร๋สก๊อต มันหอมหวานจิงๆค่ะ ร้าน อิส เครป คาเฟ่
เมนูของร้าน อิส เครป คาเฟ่
Mango & Cream Crepeเครปแป้งกรอบ ผสมผสานกับวิปครีมและราดด้วยบัตเตอร๋สก๊อต มันหอมหวานจิงๆค่ะ
1 Like0 Comment
LikeShare
photo