เมนู Cocotte Farm Roast & Winery

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Tomahawk Australian Wagyu
Tomahawk Australian Wagyu
Baby Chicken .
Baby Chicken .
Risotto Scallops
Risotto Scallops
Wagyu Rump Steak
Wagyu Rump Steak
Half Farmer Chicken
Half Farmer Chicken
Lobster Pasta ..
Lobster Pasta ..
Load more...