1. รวมรูป ร้านอาหาร El Toro House of Meat (เอลโทโรเฮ้าส์ออฟมีท) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน เอลโทโรเฮ้าส์ออฟมีท - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ