รูป สเต๊กทีโบน (T-Bone 500g.) ของร้าน เอลโทโรเฮ้าส์ออฟมีท