รูปร้าน หนานกุ ร้านอาหารเหนือ
ปิด จะเปิดในเวลา 10:00