รูปร้าน หนานกุ ร้านอาหารเหนือ
ปิด จะเปิดในวันเสาร์ เวลา 10:00