รูปร้าน หนานกุ ร้านอาหารเหนือ
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 10:00