เมนู คานาล่าบุฟเฟต์ปิ้งย่าง (Canala Grill Beef Buffet)

ชื่อเมนูและราคา
ค่าหัว
บุฟเฟต์ 399
บุฟเฟต์ 399
THB 399
บุฟเฟต์ 289
บุฟเฟต์ 289
THB 289
บุฟเฟต์เด็ก 145
บุฟเฟต์เด็ก 145
THB 145
บุฟเฟต์เด็ก 200
บุฟเฟต์เด็ก 200
THB 200
ค่าปรับ
เครื่องดื่ม