รูป เล็กแห้งชิ้นสด##1 ของร้าน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอม ชินเขต