รูป เล็กเนื้อ##1 ของร้าน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอม ชินเขต