เมนู คุณอ้น ร.ศ.219 บัวลอยไข่หวานเมืองเพชร (Buawloykaihwan Khun Aon)

บัวลอยน้ำขิงงาดำ

8 รูป13 แนะนำ