Souffle And Me
อาหารอร่อย สมศักดิ์ศรีเชฟกระทะเหล็ก
เป็นแฟนคลับเชฟไก่อย่างเหนียวแน่นตั้งแต่ก่อนเป็นเชฟกระทะเหล็ก (ร้าน Gai & Joel ย่านหลังสวน) ร้านซูเฟล่ฯ มีเมนูหลากหลายน่าสนใจมากมาย ไม่เพียงแต่อาหารฝรั่งเศสเมนูคลาสสิค ห้ามพลาด Cold pasta, Chicken liver Pate, Filet Mignon Rib-eye steak ตลอดจน Soufflé ต่างๆ ขนมทาร์ตผลไม้สดก็ไม่ควรพลาดทุกประการ... อ่านรีวิวฉบับเต็ม
2 Likes0 Comment
LikeShare
photo