1. บ๊ะจ่าง • สภาพหลังแกะใบไผ่ออกแล้ว เห็นเครื่องเต็ม ๆ ร้าน บ๊ะจ่างเจ๊อ้วน
สภาพหลังแกะใบไผ่ออกแล้ว เห็นเครื่องเต็ม ๆ - บ๊ะจ่าง
2 Likes0 Comment
LikeShare
photo