เลี่ยว เลี่ยง เซ้ง
เลี่ยว เลี่ยง เซ้ง
บันทึกร้านนี้ 2
ที่อยู่ ถนนสีลม (ชั้น B1 ห้อง103 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์) กรุงเทพมหานคร
101 - 250 บาท
รับบัตรเครดิต รับ
สำหรับกลุ่ม เหมาะสม
สำหรับเด็ก เหมาะสม
รับจองล่วงหน้า รับ