รูป น้ำจิ้ม##1 ของร้าน ตัวต่น ชาบู ชาบู ซาฟารีเวิลด์