รูป เนื้อวัว##1 ของร้าน ตัวต่น ชาบู ชาบู ซาฟารีเวิลด์