รูป เส้นใหญ่ราดหน้าหมูหมัก ของร้าน ราชาราดหน้ายอดผัก แม่โจ้